Välkommen till Jönköping Business Development (JBD)

Vi är ett investmentföretag som investerar i bolag med tillväxtpotential och ambition.

Investeringar

Infobric

Elektronisk personalliggare

Infospread

Mobila applikationer

Gearwheel

Växlingsbara rullstolshjul

Kontakt

Marcus Fransson

Marcus Fransson

Investment Manager

marcus.fransson@development.nu
036-30 51 52
Lovisa Skyborn

Lovisa Skyborn

Föräldraledig

lovisa.skyborn@development.nu
036-30 51 54
Dan Friberg

Dan Friberg

CEO

dan.friberg@development.nu
036-30 51 60

Om JBD

JBD investerar i bolag med tillväxtpotential. Vi vill bidra till att företag växer och blir lönsamma, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Vi ägs i huvudsak av ett antal privata investerare och övriga ägare är Jönköping University och Science Park Jönköping. Vi har vår bas i Jönköpingsregionen men investerar även i närliggande områden.

JBD är registrerad hos Finansinspektionen som förvaltare av en alternativ investeringsfond.