Välkommen till Jönköping Business Development (JBD)

Vi är ett investmentföretag som investerar i bolag med tillväxtpotential och ambition.

Investeringar

Infobric

Elektronisk personalliggare

Proyk

Digital ritningshantering

Infospread

Mobila applikationer

Carefox

Verksamhetsstöd för hemtjänst

Inero

Mobila översvämnings-barriärer

Gearwheel

Växlingsbara rullstolshjul

Prevecta

Skydd mot vattenskador

WeZupport

Meet and Learn Online

Scoolia

Svenska online

Kontakt

Martin Harbäck

Martin Harbäck

Investment Manager

martin.harback@development.nu
036-30 51 57

Lovisa Skyborn

Lovisa Skyborn

Investment Manager

lovisa.skyborn@development.nu
036-30 51 54

Dan Friberg

Dan Friberg

Senior Investment Manager

dan.friberg@development.nu
036-30 51 60

Om JBD

JBD investerar både i tidiga faser och i mogna bolag med tillväxtpotential. Vi vill bidra till att företag växer och blir lönsamma, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Vi är nära knutna till Science Park Jönköping som är en av våra ägare. Övriga ägare är Jönköping University, Länsförsäkringar Jönköping, LRF och ett antal privata investerare. Vi har vår bas i Jönköpingsregionen men investerar även i närliggande områden.

Jönköping Business Development är registrerad hos Finansinspektionen som förvaltare av en alternativ investeringsfond.