Välj en sida

Välkommen till Jönköping Business Development (JBD)

JBD har gjort exit i samtliga innehav. Om ditt företag söker kapital hänvisar vi till Spectria Invest.
www.spectriainvest.se

Om JBD

JBD investerar i bolag med tillväxtpotential. Vi vill bidra till att företag växer och blir lönsamma, genom både kapital och ett aktivt ägande.

JBD är registrerad hos Finansinspektionen som förvaltare av en alternativ investeringsfond.