Välkommen till Jönköping Business Development (JBD)

Vi är ett investmentföretag som investerar i bolag med tillväxtpotential och ambition.

Investeringar

Infobric

Elektronisk personalliggare

Infospread

Mobila applikationer

Gearwheel

Växlingsbara rullstolshjul

Kontakt

Marcus Fransson

Marcus Fransson

Investment Manager

Lovisa Skyborn

Lovisa Skyborn

Föräldraledig

Dan Friberg

Dan Friberg

CEO

Om JBD

JBD investerar i bolag med tillväxtpotential. Vi vill bidra till att företag växer och blir lönsamma, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Vi ägs i huvudsak av ett antal privata investerare och övriga ägare är Jönköping University och Science Park Jönköping. Vi har vår bas i Jönköpingsregionen men investerar även i närliggande områden.

JBD är registrerad hos Finansinspektionen som förvaltare av en alternativ investeringsfond.