Välj en sida

JBD investerar i Inero

INERO översvämningsbarriärer är mobila skyddsvallar mot översvämningar; en robust barriär av aluminium för skydd av både egendom och landområden. INERO AB äger fullständigt rättigheterna till patentet för produkten som är patenterad i en rad länder....