Välj en sida

Under Sveriges Innovationsriksdag i Kalmar i maj föreläste vd Dan Friberg om Jönköping Business Developments arbete och goda resultat.
Journalisten Per Dahl intervjuade efter föreläsningen Dan Friberg om JBDs verksamhet och filosofi runt företagsutveckling

”Den som lyssnar till Dan Friberg inser snart att samtalet inte alls handlar om pengar. Det handlar om urskillningsförmåga, kunskap och personkännedom. Och om ett sätt att förhålla sig till ett professionellt liv som har levt i skymunden under stora delar av nittonhundratalet. Men som däremot fanns levande i det företagsamma Sverige då exempelvis sparbanksrörelsen spirade. Kunnande och förmåga är inte bara något som ska avpassas efter etablerade arbetrsgivares krav. Det är något som har värde, på en vidare marknad än den hårt reglerade arbetsmarknaden. Det går att skapa något, om man vill.”

Läs hela intervjun med Dan Friberg här.