Välj en sida

Bolaget har utvecklats positivt och blivit en betydande leverantör av verksamhetsstöd för privat hemtjänst. JBD har varit delägare i bolaget sedan 2014.