Välj en sida

Bolaget har utvecklats starkt under året och har återbetalt sin konvertibel till JBD i förtid.  Affären genererade en genomsnittlig årsavkastning (IRR) om cirka 26 %. Netpublicator fortsätter att ta marknadsandelar även på den nordiska marknaden och har fortsatt goda möjligheter till tillväxt.