Välj en sida

JBD har utökat sitt innehav i Infospread och är nu bolagets huvudägare. Investeringen är en satsning för framtiden och stödjer en långsiktig plan för tillväxt, utveckling och innovation.