Välj en sida

Netpublicator AB grundades 2006 och utvecklade då plattformen Netpublication™ som gör det möjligt att från pdf-filer generera blädderbara kataloger för publicering på nätet.

2011 startades dotterbolaget Netpublicator Apps AB som genom sin produkt Netpublicator® Docs erbjuder en komplett lösning för papperslösa möten. Konceptet innebär digital distribution av dokumentation till mobila enheter och är en helheltslösning med appar för utskick av handlingar, läsning och anteckningsmöjligheter.

Produkten kan innebära stora besparingar och ökad produktivitet för kommuner, landsting och andra organisationer med stora mötesutskick. Netpublicator® Docs används idag av närmare 5 000 politiker. JBD investerar i Netpublicator Apps genom en konvertibel i ägarbolaget Venga Ventures AB.